Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

Vy sám se zaměřujete na odpady a jejich využití. S jakým odpadem se dle Vás dnes nakládá nejhůře?

Tato otázka se dá pochopit dvěma způsoby: “S čím se nejobtížněji nakládá?”  a “S čím se nakládá nevhodně vzhledem k životnímu prostředí?” 

Zajímají nás obě odpovědi.

Co se týče první otázky, podle mě se nejobtížněji nakládá s nebezpečným nebo  biologicky a chemicky znečištěným odpadem. Jeho recyklace je dost omezená jak hygienickými, tak bezpečnostními předpisy. Avšak nemusí to nutně platit ve všech případech. Jsou spalovny nebezpečného odpadu, kde se likvidují sudy od chemikálií při vysokých teplotách. Chemikálie shoří a kov se dá dál využít. Podobných případů bude určitě více, nicméně většinový nebezpečný a znečištěný odpad končí likvidací.

Když se vrátím k druhé otázce, v České republice máme velkou rezervu v nakládání s bioodpadem. Přijde mi to jako největší zvěrstvo, že se bioodpad odváží na skládky, kde zbytečně vypouští skleníkové plyny do vzduchu. Druhým příkladem je sběr kovů – zejména hliníkových plechovek, ale zde se blýská na lepší časy a síť šedých kontejnerů se postupem času začíná intenzifikovat. Touto záležitostí se nyní zabývá  EKO-KOM a.s. (viz pozn. red. číslo 1). V malých obcích nemusí vždy dávat ekonomický smysl zavádět šedivé kontejnery, a tak se tam vyskytuje tendence sbírat nápojové plechovky s plastem nebo s nápojovými kartony.  

Množství lidí netřídí. Často se setkáváme s reakcemi typu: “Stejně se to všechno nakonec sveze najednou a spálí, tak proč bych měl třídit?” Mohl byste vysvětlit, proč je podstatné třídit, i když se nerecykluje celý obsah třídících kontejnerů?

Je pravda, že se nerecykluje veškerý odpad z barevných kontejnerů, přesto je podstatné odpad vyhazovat do třídících kontejnerů a ne do směsi. Množství opětovně využitého odpadu je rozdílné v závislosti na jeho druhu. U skla a u papíru je velice velká šance, že se zrecykluje většinový vytříděný odpad. Složitější je to u plastu, tam jsou výměty většinou o něco  větší. Mimo samotnou problematiku třídění, je problém i v následném nakládání s vytřídeným materiálem. Celý výkup recyklovaných materiálů závisí na aktuální situaci na trhu s druhotnými surovinami a na manažerských schopnostech jednotlivých třídících linek. Co si budeme povídat, vždycky záleží na penězích, takže některé linky mají výměty minimálně a dokáží vytříděné materiály udat, protože jsou manažersky schopné a některé jsou na tom o něco hůř. 

Když se zaměříme konkrétně na plast – projde třídírnou a následně putuje do spalovny, kde se spaluje za jiných podmínek než komunální odpad, nebo se sesype s komunálním odpadem a spálí se společně? 

Z plastových výmětů se často vyrábí tuhá alternativní paliva. Ta se upravují v závislosti na zařízení, v kterém se pálí, na určitou kvalitu. Velmi často se směsné plasty, které nemají tak velký odbyt, rozřežou na menší kousky a používají se jako palivo v cementárnách, kde je potřeba obrovská výhřevnost.

Co se týče třídění plastu, rád uvádím příklad s mikrotenovým sáčkem. Když občan vyhodí mikrotenový sáček do černé popelnice mířící na skládku, tak na ní ten sáček z 99% nezůstane a odletí. Zatím co když jej spotřebitel hodí do žlutého kontejneru, tak alespoň neuletí. Navíc, i kdyby nebyl po vytřídění zrecyklovaný, alespoň je spálen pod správnou teplotou, aby co nejméně uškodil životnímu prostředí. A to je velké pozitivum.

To je výborný příklad. Nicméně nejlepší obal je ten, který nevznikne. Snažíte se o nějaké zvýhodnění bezobalových produktů? 

Ha, to je pravda. Většinou je to tak, že producent automaticky započítává do ceny produktu i cenu obalu a jeho recyklaci. Spotřebitel si tak recyklaci či zodpovědné eliminování obalu zaplatí již při koupi výrobku. Producent, který obal neprodukuje, je tím pádem zvýhodněný již od začátku – neplatí poplatek za nakládání s obaly. Takto je to nastavené již od roku 2001. Další zvýhodnění mají na starosti kolegové z operačních programů ochrany životního prostředí. Více by Vám museli říci oni, já do toho příliš nevidím. 

Jste zastáncem cirkulární ekonomiky? Které projekty a firmy zastávající filozofii cirkulární ekonomiky Vás v poslední době zaujaly a proč? 

Řekl bych spíše, že jsem zastáncem navrácení k principu cirkulárního oběhu, který fungoval dávno před tím, než lidé chodili po této planetě. Myslím si, že právě člověk tuto cirkularitu narušil, a proto je na místě, aby se k ní alespoň snažil přiblížit. To neznamená být za každou cenu fanaticky cirkulární, ale snažit se hledat aplikace, kde cirkulární dává jak ekonomický, tak environmentální  smysl. Nejlepším příkladem je omezení skládkování. 

1 Response

Leave a Reply